Të gjitha kategoritë

Fletë Hollow e Polikarbonatit

Shfaqje spektakolare

Koha: 2022-03-07 Goditjet: 85

Thanks to the wide design freedom of the mold clones, their good molding properties and their light weight, the robust multi-layer fletët e polikarbonatit are also ideal for architectural and interior design purposes such as exhibitions/trades fairs. A good example is the German pavilion at the Shanghai World Expo 2010 with the theme "Harmonious City". The solid panels from Bayer Sheet Korea were installed in different urban spaces (ports, parks, city squares, etc.) in unique forms such as "waves" and the use of transparent blue elements to achieve a spectacular display of "ports", all of which were made of a thickness of only 4.5 mm. All of this is made of panels with a thickness of only 4.5 mm and a total area of 320 m2.

Për më tepër, kjo fletë përputhet plotësisht me standardin e rreptë të klasifikimit të zjarrit B2 dhe nuk do të prodhojë pikë djegëse në rast zjarri, duke përmbushur kështu kërkesat strikte të sigurisë për ngjarje të mëdha si ekspozita, edhe përballë rrethanave të veçanta. Mund të thuhet se kjo vepër arti e bërë nga panele të derdhura të klonit UV me shumë shtresa i përshtatet në mënyrë të përkryer sloganit të Expo 2010 - "Qytet më i mirë, jetë më i mirë".

whatsapp